Trailer : Adobe flash cs4 basics : 0105 Lasso Tool
Tutorial ini akan masuk ke bagaimana menggunakan tool Lasso dalam Adobe Flash cs4 IDE. Ini termasuk penggunaan bitmap, modus poligon, dan ambang batas dalam perangkat laso di flash cs4 dan CS3 adobe. Waarith Abdul-Majeed

Blog Archive