Trailer : Adobe flash cs4 basics : 0107 3D Tools
Dalam tutorial ini saya akan menunjukkan cara menggunakan alat rotasi 3d dan 3d alat terjemahan dalam adobe flash cs4. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan alat-alat ini dalam tween gerakan. -Waarith Abdul-Majeed

Blog Archive