Trailer : Adobe flash cs4 basics : 0106 Motion Editor
Tutorial ini akan masuk ke bagaimana menggunakan Motion Editor dalam Adobe Flash cs4 IDE. Ini termasuk penggunaan kemudahan, frame kunci, dan mengedit remaja di flash cs4 dan CS3 adobe. Waarith Abdul-Majeed

Blog Archive